اولین نشست ریاضی با عنوان ریاضیات شایسته توجه

يکشنبه 30 مهر 1396  |   | 
 
 
  ورود کاربران

نویسندگان مقالات بایستی فرمت ارائه مقاله خود را مطابق الگوی زیر تهیه و ارسال نمایند.

الگوی نگارش مقاله به زبان فارسی

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می‌باشد.  © ۱۳۹۱